สมัครโปรโทรฟรีวันทูคอลหาเบอร์ในเครือข่ายไม่อั้น,แพ็กเกจ AIS โทรถูกทุกเครือข่ายและโปรแบบเหมาจ่ายโทรฟรีพร้อมเน็ตไม่อั้น

ปรโทรทุกเครือข่ายวันทูคอล
แพ็กเกจโทรคุ้มทุกเครือข่าย เหมาจ่ายเป็นนาที

ค่าบริการ แพ็กเกจ วิธีสมัคร
9 บ./24 ชม.
(vat=9.63)
– โทรฟรีทุกเครือข่าย ได้ = 18 นาที กด
*777*8*270054#
โทรออกหรือ
recommend net
50 บ./ครั้ง

(vat=53.5)
– โทรฟรีทุกเครือข่าย ได้ = 100 นาที
(ใช้ได้นาน 10 วัน)
กด
*777*200*270054#
โทรออกหรือ

โปรโทรฟรีในเครือข่าย พร้อมเล่นเน็ต(ไม่ลดความเร็ว) ได้ไม่อั้น

ค่าบริการ แพ็กเกจ วิธีสมัคร
24 บ./24 ชม.
(vat=25.68)
– โทรฟรีในเครือข่าย ได้ไม่อั้น
ช่วงเวลา ตี 5-5 โมงเย็น
– ใช้เน็ตความเร็ว 512kbps ได้ไม่จำกัด(ไม่ลดสปีด)
กด
*777*4005*270054#
โทรออกหรือ
29 บ./24 ชม.
(vat=31.03)
– โทรฟรีในเครือข่าย ได้ไม่อั้น
ตลอด 24 ชม.
– ใช้เน็ตความเร็ว 512kbps ได้ไม่จำกัด(ไม่ลดสปีด)
กด
*777*7000*270054#
โทรออกหรือ

โปรโทรคุ้มทุกเครือข่าย พร้อมเล่นเน็ตได้ไม่อั้น(แบบไม่ลดสปีดตลอด 24 ชม.)

ค่าบริการ แพ็กเกจ วิธีสมัคร
39 บ./24 ชม.
(vat=41.73)
– โทรฟรีทุกเครือข่าย ได้ไม่อั้น
ตลอด 24 ชม.
– ใช้เน็ตความเร็ว 512kbps ได้ไม่จำกัด
(ไม่ลดความเร็ว)
กด
*777*7077*270054#
โทรออกหรือ

เปลี่ยนแพ็กเกจการโทรสำหรับโปรโมชั่นหลัก แบบต่ออายุอัตโนมัติเป็นรายสัปดาห์(หักค่าบริการทุก ๆ 7 วัน)

ค่าบริการ แพ็กเกจ วิธีสมัคร
128 บ./7 วัน
(vat=136.96)
– โทรฟรีในเครือข่าย ตี 5 – 5 โมงเย็น
– ใช้เน็ตความเร็ว 512kbps ได้ไม่จำกัด(ไม่ลดความเร็ว)
กด
*777*447*270054#
โทรออกหรือ
144 บ./7 วัน
(vat=154.08)
– โทรฟรีในเครือข่าย ตลอด 24 ชม.
– ใช้เน็ตความเร็ว 384kbps ได้ไม่จำกัด(ไม่ลดความเร็ว)
กด
*777*239*270054#
โทรออกหรือ

เงื่อนไขและข้อกำหนด
– แพ็กเกจเสริม โทรฟรีไม่อั้นในเครือข่าย สามารถโทรได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตามช่วงเวลาที่กำหนด ครั้งละไม่เกิน 60 นาที ส่วนเกินหรือโทรนอกเครือข่ายคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นปัจจุบันของลูกค้า
– แพ็กเกจเสริม โทรฟรีทุกเครือข่าย(เหมาจ่ายเป็นรายนาที) สามารถโทรได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตามช่วงเวลาที่กำหนด ครั้งละไม่เกิน 30 นาที ส่วนเกินหรือโทรนอกเครือข่ายคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นปัจจุบัน