ข้อมูล ตัวแทนแอดวานซ์ (Advance RetailShop)
รหัสร้านค้า : 87174
Relation ASC MEMBER Code : 270054
Telephone : 0631291129


เกี่ยวกับเรา

วัตถุประสงค์และนโยบายของเว็บไซต์

  • เว็บเพจ www.aisnet.info เป็นเว็บไซต์ที่มีลักษณะการให้ข้อมูลที่เป็นประโยนชน์และแนะนำบริการส่งเสริมการขายต่อผู้ใช้บริการเป็นหลัก
  • เว็บไซต์ข้างต้น เป็นเพียงสื่อจัดทำโดยร้านตัวแทนหรือคู่ค้าปลีก(RetailShop) เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการส่งเสริมหลังการขายของทางร้านโดยมีผู้ให้บริการหลักคือ บริษัท แอดวานซ์ ที่ได้รับอนุญาติให้สามารถใช้ข้อมูล,ภาพถ่ายรวมไปถึงสื่อต่าง ๆ โดยมีหนังสือสัญญากำกับ อย่างถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น มิใช่เป็นเว็บเพจทางการของบริษัท แอดวานซ์ แต่อย่างใด

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้บริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์

  • ในการสมัครใช้บริการแพ็กเกจ,และบริการเสริมต่าง ๆ กรุณาอ่านเงื่อนไขและรายละเอียดของแต่ละแพ็กเกจหรือบริการเสริม ให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจใช้บริการ เพื่อประโยชน์ของตัวลูกค้าเอง
  • หากมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล เช่น เงื่อนไขการให้บริการ ,ระยะเวลารับสิทธิ์ การยกเลิกหรือค่าบริการต่าง ๆ ให้อ้างอิง ข้อมูลจากเว็บไซต์หรือเพจอย่างเป็นทางการของ บริษัท แอดวานซ์ เป็นหลัก
    อนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและรายละเอียดของแพ็กเกจหรือโปรโมชั่นต่าง ๆ ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ผู้บริการทราบล่วงหน้า